گوناگون

جمعیت، تکنولوژی و باروری تحلیلی از دیدگاه جامعه

جمعیت، تکنولوژی و باروری تحلیلی از دیدگاه جامعه

اسناد علمی مشابه بدون توجه به وضعیت دسترسی به فایل

نرخ سود بانکی در ایران 25 درصد بیشتر از جهان است

نویسنده:

سمیه کرکوند


،

مقاله در مجله: چیلان، تیر و مرداد 1392، شماره 56

نرخ رشد اقتصاد کشور تنها 4 درصد است

مقاله در مجله: صنعت نساجی (332 متوالی)، مهر 1398، شماره 216

سهم خوزستان در تولید فولاد کشور از 25 درصد به 12.5 درصد رسید.

مقاله نشریه: توسعه معدن » دوره 13، شماره 120 (شهریور 1400)

مقاله مجله جمعیت، فناوری و باروری تحلیلی از منظر جامعه است

نویسنده:

محمدتقی شیخی


،

مقاله در نشریه: کاوش زبان و ادبیات فارسی (2 پیاپی)، پاییز و زمستان 1398، شماره 1

 

لینک دانــلود

مقاله نشریه میزان سزارین در کشور 10 درصد کاهش یافته است.

مقاله مجله: صنعت درمان » مرداد ۱۳۹۳ شماره ۵۱

مقاله مجله یزدی بکاران; نرخ مشارکت جمعیت استان یزد کاهش یافته است.

مقاله مروری: اقتصاد ایران » خرداد 1392 شماره 64

مقاله روزنامه سلامت روان شرط لازم بارداری نیست! ; در طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد جمعیت

مقاله در مجله: Femmes d’Aujourd’hui » مهر 2013 شماره 5

مقاله کنفرانسی در مورد نگرانی های باروری در زنان جوان مبتلا به سرطان پستان

نویسندگان:

شمیم کیانی


،

بهاره صادقیان


،

شیدا کیانی


،

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در مامایی، زنان، زایمان و ناباروری – 1400

مالیات شرکت ها باید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد

مقاله نشریه: نامه اتاق بازرگانی » فروردین و اردیبهشت 1396 شماره 1-2

مقاله مجله «تنگانیر» در مورد تولد; آیا جمعیت کشور کاهش یافته است؟

مقاله نشریه: اقتصاد ایران » مهر 1392 شماره 176

چرا باروری کاهش یافته است؟

مقاله نشریه: صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان » مرداد و شهریور 1397 شماره 37

در مقاله نشریه میزان ترانزیت کالا از خاک کشور 25 درصد افزایش یافت.

مقاله در مجله: رهبران، فروردین و اردیبهشت 1395، شماره 6

مقاله نشریه وابستگی غذایی کشور طی 3 سال 25 درصد کاهش یافته است. تاکید معاون وزیر جهاد کشاورزی بر اقتدار بخش خصوصی

مقاله در مجله: “Monde Agricole” » می 2016، شماره 67

مقاله نشریه تولید سنگ آهن کشور 25 درصد افزایش یافت

مقاله مروری: پردازش » N°22-23

مقاله مجله بیمه و توسعه; سهم کارگران بیمه کشور 0.1 درصد از نیروی کار کشور است

مقاله نشریه: اقتصاد ایران » آذر 1382 شماره 58

جمعیت 267

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 34

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر) 15

مطالعات راهبردی زنان 11

مسائل ایران 11

رشد آموزش علوم اجتماعی 10

برداشت دوم 10

جامعه شناسی کاربردی 9

دانش فرهنگی اجتماعی 9

نامه علوم اجتماعی 8

کلک 8

پیام یونسکو 8

جامعه شناسی ایران 7

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) ۷

علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد) ۷

دانشکده 7

مجله علوم اجتماعی 6

مشکلات اجتماعی ایران 5

تحولات فرهنگی-اجتماعی (مطالعات علوم اجتماعی ایران باستان) 4

فرهنگ توسعه 4

مطالعات زنان و خانواده 4

دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه تهران 3

مطالعات اجتماعی ایران 3

حمایت اجتماعی 3

علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز) 3

اندیشه و هنر 3

گزارش 3

مطالعات جامعه شناسی شهری 3

استراتژی اجتماعی و فرهنگی 3

پژوهش های فرهنگی ایران 2

علوم انسانی و اجتماعی (دانشگاه تبریز) ۲

آموزش و پرورش 2

خانواده و تحقیق 2

وحید ۲

مجله تحقیقات اسلامی زن و خانواده (طهورای سابق) 2

نگرش های جدید در جغرافیای انسانی (جغرافیای انسانی قدیم) 2

مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران 2

مطالعات و تحقیقات شهری منطقه ای 2

راهبرد فرهنگی 2

ایران عبد 2

23123در بررسی وضعیت باروری چنانچه منظور استنباط کلی باشد، می‌توان از توزیع سنی جمعیت یا هرم سنی استفاده نمود. جداول توزیع سنی و نیز هرم سنی جمعیت، نشانگر خوبی از ترکیب و ساختار جمعیتی است. در صورت بالا بودن سطح زاد و ولد، تمرکز زیادی بر سنین و گروه های سنی اولیه کمتر از 15 سال به وجود آمده و قاعده‌ی هرم سنی بسیار وسیع می‌شود. در وضعیت باروری طبیعی، بیش از 40 درصد جمعیت در سنین کمتر از 15 سال قرار می‌گیرند و چنین ساختاری به عنوان جمعیت جوان تلقی می‌شود. در صورت پایین بودن سطح زاد و ولد و باروری، تمرکز چندانی بر سنین و گروه های سنی اولیه نبوده و قاعده‌ی هرم سنی فشرده می‌شود. برای مثال، مقایسه‌ی هرم سنی جمعیت ایران در سال های 1365 و 1375 ( نمودار 8 و 9) بخوبی کاهش سطح زاد و ولد و باروری را در این فاصله، مشخص می‌دارد. با استمرار سطح پایینی از زاد و ولد، در نهایت هرم سنی شکل استوانه به خود می‌گیرد که به این گونه از جمعیت ها عنوان جمعیت سالخورده را داده اند.23123در مطالعات تفصیلی استنباط کلی از وضع زاد و ولد کافی نبوده و عموماً پژوهشگر برای تحلیل، نیاز به شاخص و شاخص سازی دارد. در ادامه‌ی این مبحث به طرح شاخص نسبت اطفال به زنان، روش پیشنهادی رله برای محاسبه‌ی شاخص های باروری با استفاده از نسبت اطفال به زنان و سرانجام به روش پیش بینی معکوس برای برآورد شمار موالید و از آن طریق محاسبه‌ی شاخص های باروری پرداخته خواهد شد.

نسبت فرزند به زن (1)

معمولاً جداول شماره 1 و 2 سرشماری ها، حاوی توزیع جمعیت برحسب سن و جنس است. جمعیت واقع در سنین اولیه ( 0، 1 ، 2 ساله و ….) و یا گروه های سنی اولیه ( 0-4 و 5-9 ساله) موالید سال های بلافاصله قبل از سرشماری هستند و همان طور که گفته شد، کم یا زیاد بودن نسبت جمعیت در این سنین می‌تواند تخمینی هر چند خام از سطح باروری باشد. نسبت اطفال به زنان از تقسیم جمعیت در این سنین و یا گروه های سنی، بر کسانی که به طور بالقوه مادران آنها هستند، یعنی زنان در سن باروری محاسبه می‌شود. تقسیم جمعیت گروه سنی 0-4 ساله بر شمار زنان 15-49 ساله یکی از معمول ترین روش های محاسبه‌ی نسبت اطفال به زنان است که به صورت زیر محاسبه می‌شود:23123

23123ضریب k معمولاً 1000 است.23123از آنجا که نقص پوشش و کم شماری نوزادان و اطفال، یعنی جمعیت گروه سنی 4-0 ساله در سرشماری ها متداول بوده، گاه ترجیح داده شده است که برای محاسبه‌ی نسبت اطفال به زنان از جمعیت گروه سنی 5-9 ساله که معمولاً از پوشش و محتوای خوبی برخوردار است، استفاده شود.(2) در این صورت، مخرج کسر نسبت اطفال به زنان نیز در مقایسه با فرمول قبلی، 5 ساله افزایش یافته و زنان 20 تا 54 ساله را در بر می‌گیرد. بر این اساس می‌توان فرمول زیر را برای محاسبه‌ی این شاخص ارائه داد.23123

23123شاخص بر مبنای جمعیت 5-9 ساله که در واقع موالید 5 تا 10 سال قبل از سرشماری هستند محاسبه شده است. بنابراین، تسری این شاخص به زمان سرشماری در صورتی درست خواهد بود که روند و الگوی باروری جامعه در دهه‌ی قبل از سرشماری تغییر نکرده باشد. چنانچه در فرمول نسبت اطفال به زنان، ضریب K رقم 1000 در نظر گرفته شود، این شاخص در سطوح بالای زاد و ولد و باروری طبیعی میل به رقم 1000 دارد، در حالی که در سطوح پایین زاد و ولد و باروری کنترل شده اندازه‌ی این شاخص از رقم 500 کمتر خواهد بود.23123جدول 24، اندازه‌ی شاخص نسبت اطفال به زنان را در سرشماری های مختلف ایران نشان می‌دهد. ارقام به دست آمده برای شاخص نسبت اطفال به زنان تا سال 1365 سطح باروری طبیعی در ایران را تداعی می‌کند.(3) این در حالی است که ارقام به دست آمده برای این شاخص در سال 1375، بویژه در مورد ، حال و هوای متفاوتی پیدا کرده است. کاهش باروری که از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1360 شروع و در دهه‌ی 1370 شتاب گرفت، رقم به دست آمده برای را به کمتر از 500 رسانده که از این رقم می‌توان تمایل به سطح باروری کنترل شده را بخوبی استنباط نمود. از آنجا که23123 مربوط به باروری 5 تا 10 سال قبل از سرشماری است، اندازه‌ی این شاخص در سال 1375 هنوز نسبتاً بالا و رقم 714 به دست آمده است. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، تنها در صورت ثبات سطح و الگوی باروری در دهه‌ی قبل از سرشماری، می‌توان نسبت اطفال به زنان را به سال سرشماری تسری داد. در صورت تغییر اساسی سطح باروری در سال های قبل از سرشماری، تسری و تعمیم رقم به دست آمده برای این شاخص، بویژه ، به سال سرشماری میسر نمی باشد. (4)

جدول 24- نسبت فرزند به زن ( و ) برای کل کشور در سال های 1355، 1365 و 137523123

v5nu4dt جمعیت، تکنولوژی و باروری تحلیلی از دیدگاه جامعه

منبع: پردازش بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور در سال های 1355، 1365 و 1375 – مرکز آمار ایران

روش رله برای محاسبه شاخص های باروری

رله، جمعیت شناس سرشناس هندی روشی را پیشنهاد نمود (5) که بر اساس آن می‌توان با در دست داشتن نسبت اطفال به زنان، شاخص های تجدید نسل و میزان عمومی موالید را بر آورد باروری نمود. روش پیشنهادی رله مبتنی بر استفاده از معادله های رگرسیونی برای برآورد شاخص های باروری از شاخص نسبت فرزندان به زنان است. او برای شاخص های تجدید نسل از معادله‌ی خطی Y = a + bx و برای میزان عمومی موالید (6) از معادله‌ی نمایی درجه دوم Y = a + bx + استفاده نمود. با جایگزین نمودن شاخص های مورد نظر، می‌توان معادله های به کار گرفته شده توسط رله را به صورت زیر نوشت:23123برای میزان ناخالص تجدید نسل (7)23123GRR = a + b ( CWR)23123برای میزان خالص تجدید نسل (8)23123NRR = á + b’ ( CWR)23123برای میزان عمومی موالید23123CBR = a + b ( CWR) + c2312323123رله با استفاده از آرماهای متنوع بین المللی برای موارد متعددی که هم Y ( NRR , GRR و یا CBR ) و هم X ( CWR) در دست بود با استفاده از روش های آماری، ضرایب a و b برای محاسبه‌ی GRR، à و ´ḅ برای محاسبه‌ی NRR و a و b و c را برای محاسبه‌ی CBR به دست آورد.23123

wnjspf5 جمعیت، تکنولوژی و باروری تحلیلی از دیدگاه جامعه

از آنجا که رله با استناد به توزیع سنی جمعیت های ثابت و شبه ثابت روش خود را پیشنهاد نموده است، ضرایب به دست آمده تابعی از سطح مرگ و میر می‌گردد. از این رو نامبرده ضرایب را برای سطوح مختلفی از امید زندگی در بدو تولد محاسبه نموده است.23123جداول 25، 26 و 27 به ترتیب ضرایب محاسبه شده برای برآورد میزان ناخالص تجدید نسل (GRR) براساس مقادیر و ، میزان عمومی موالید (CBR) بر اساس مقادیرِ و23123 و میزان خالص تجدید نسل ( NRR) بر اساس مقدار را نشان می‌دهد.23123شایان ذکر است برای به دست آوردن ضرایب a، b، c ، à ، ḅ´ در معادله های رگرسیونی پیشنهاد شده از سوی رله برای سطح معینی از امید زندگی، می‌توان از روش درون یابی (9) استفاده کرد.23123اکنون با توجه به ضرایب پیشنهادی رله و رقم به دست آمده برای (031/1) در شهرستان سنندج در سرشماری 1365 و فرض امید زندگی 60 سال برای زنان این شهرستان در سال مذکور، به محاسبه‌ی میزان عمومی موالید ( CBR) و میزان خالص (NRR) و ناخالص تجدید نسل ( CRR) با استفاده از معادله های رگرسیونی به دست آمده توسط رله پرداخته خواهد شد:23123CBR = – 5/52 + 75/78 ( 1/031) + ( – 19) (1/063)= 52/423123برای محاسبه‌ی میزان های خالص و ناخالص تجدید نسل نیز به صورت زیر عمل شده است:23123GRR = – 0/0226 + 3/7014 ( 1/031) = 3/823123NRR = – 0/025 + 3/15 ( 1/031) = 3/223123بدین ترتیب برای شهرستان سنندج در سال 1365 میزان عمومی موالید برابر با 4/52 در هزار و شاخصهای میزان ناخالص و خالص تجدید نسل به ترتیب 8/3 و 2/3 به دست آمده است.23123همان طوری که گفته شد میزان ناخالص تجدید نسل، تعداد دخترانی است که هر زن به طور متوسط تا پایان دوره باروری ( 50 سالگی) به دنیا می‌آورد و از تقسیم آن بر ضریب دختر زائی (10) (488/0) میزان باروری کلّ ( TFR ) به دست می‌آید: بدین ترتیب برای شهرستان سنندج در سال 1365 طبق محاسبه‌ی زیر رقم 8/7 به دست می‌آید:23123

23123رقم بدست آمده برای میزان باروری کلّ ( 8/7) بیانگر آنست که در شهرستان سنندج در سال 1365 هر زن بطور متوسط تا پایان دوره باروری تعداد 8/7 نوزاد زنده به دنیا آورده است.

جدول 25- ضرایب مرتبط با برآورد نرخ ناخالص تولید مثل از نسبت فرزند به زن 23123 (23123 و 23123) در سطوح مختلف امید به زندگی زنان

9gd0kmw جمعیت، تکنولوژی و باروری تحلیلی از دیدگاه جامعه

منبع: زنجانی 1376: 181.23123 جدول 26- ضرایب مرتبط با تخمین تعداد کلی تولدها از مقادیر نسبت فرزند به زن (et) با توجه به سطوح مختلف امید به زندگی زن.

bz4o4sr جمعیت، تکنولوژی و باروری تحلیلی از دیدگاه جامعه

منبع: زنجانی 1376: 18323123

ضرایب

مقادیر ضرایب رگرسیون در سطوح مختلف امید به زندگی

30 سال

40 سال

50 سال

60 سال

70 سال

آ

0.00

0.00

0.01

0.025-

0/04-

ب

2/21

58/2

89/2

3/15

3/32

منبع: 1967، JR Relay

تخمین تعداد تولدها به روش بقای معکوس (11)

کلید اصلی ساختن شاخص های زاد وولد و باروری برای سال معین، آگاهی نسبت به تعداد موالید در آن سال است. هر چند سازمان ثبت احوال به طور مستمر دست اندر کار ثبت موالید است، ولی هنوز در بسیاری از کشورها دسترسی به آمار سالانه‌ی موالید، بویژه در سطح شهرستان و تقسیم بندی های کوچکتر از آن بسادگی میسر نیست. برآورد تعداد موالید با روش بازماندگی ( پیش بینی) معکوس، از روش های غیر مستقیم است که با به کارگیری آن می‌توان براساس توزیع جمعیت در سنین نوزادی و طفولیت، تعداد موالید را بر آورد نمود. در این روش با استقاده از تعداد جمعیت در سنین منفرد یا گروه های سنی پنج ساله در سنین زیر 10 سال ( 0-4 یا 5-9 ساله) و تقسیم آن بر احتمال بقا ( نسبت بازماندگی) تعداد موالید را بر آورد می‌کنند.(12) با توجه به کم شماری و جا به جا گزارش شدن سن در توزیع سنین منفرد، بویژه در سنین نوزادی و طفولیت، عموماً ترجیح داده می‌شود که در این روش از دو گروه سنی 5 ساله‌ی اول، یعنی 0-4 و 5-9 ساله استفاده شود.23123

ptob2nj جمعیت، تکنولوژی و باروری تحلیلی از دیدگاه جامعه

الف- برآورد تعداد موالید از جمعیت 0 تا 4 ساله

چنانچه منظور، برآورد تعداد موالید بر اساس جمعیت 0-4 ساله باشد، از تقسیم جمعیت 0-4 ( به طور متوسط 5/2 ساله هستند) بر احتمال بقا 0 تا 5/2 سالگی ( ) تقریبی از موالید طی زمان 5 سال قبل از سرشماری به دست می‌آید. اگر مقدار به دست آمده را بر رقم 5 تقسیم کنیم، موالید یک سال از این 5 سال برآورد خواهد شد که می‌توان آن را موالید 5/2 سال قبل از سرشماری تلقی نمود. بدین ترتیب:23123

23123چنانچه با توجه به میزان رشد جمعیت درجامعه‌ی مورد بررسی ( r) و استفاده از فرمول ریاضی پیش بینی جمعیت موالید به دست آمده در فرمول فوق را 5/2 سال به جلو بکشیم، موالید سال سرشماری ( ) به دست خواهد آمد:23123

23123چنانچه مقدار تفصیلی را در فرمول فوق جایگزین کنیم خواهیم داشت:23123

تخمین تعداد تولدها از جمعیت 5 تا 9 ساله

با توجه به اینکه عموماً پوشش و محتوای گزارش سن در گروه سنی 5 تا 9 ساله بهتر از گروه سنی 0 تا 4 ساله است، در بسیاری از موارد ترجیح داده می‌شود برای برآورد تعداد موالید از گروه سنی 5 تا 9 ساله استفاده شود. در این صورت از تقسیم جمعیت 5 تا 9 ساله ( به طور متوسط در سن 5/7 سالگی قرار دارند) بر احتمال بقا 0 تا 5/7 سالگی ( ) تقریبی از موالید 5 تا 10 سال قبل از سرشماری به دست می‌آید. چنانچه مقدار به دست آمده را بر رقم 5 تقسیم کنیم، تعداد موالید یک سال از این 5 سال برآورد خواهد شد که می‌توان آن را موالید 5/7 سال قبل از سرشماری تلقی نمود. بدین ترتیب :23123

23123چنانچه با توجه به میزان رشد جمعیت در جامعه‌ی مورد بررسی (13) (r) و استفاده از فرمول ریاضی، پیش بینی جمعیت موالید به دست آمده را 5/7 سال به جلو بکشیم، موالید سال سرشماری ( ) به دست خواهد آمد:23123

23123اگر مقدار تفصیلی را در فرمول فوق جایگزین کنیم خواهیم داشت:

23123با داشتن تعداد موالید سال سرشماری، می‌توان از تقسیم آن بر کل جمعیت میزان عمومی موالید ( CBR)، بر تعداد زنان در سن باروری، میزان باروری عمومی ( GFR) و بر زنان ازدواج کرده در سن باروری، میزان باروری نکاحی ( MFR) را محاسبه نمود که فرمول محاسبه‌ی هر کدام از آنها به قرار زیر است:23123

23123در اینجا با ارائه مثالی به محاسبه‌ی شاخص های مذکور برای جمعیت شهرستان سنندج در سرشماری 1365 پرداخته خواهد شد. تذکر این نکته لازم است که در محاسبه‌ی با توجه به ویژگی های جمعیتی سنندج در سال 1365، مقدار r را 5/3 درصد و احتمال بقا صفر تا هفت و نیم ساله ها ( ) 85/0 در نظر گرفته شده است. در ضمن در سال مذکور جمعیت زنان 49-15 ساله، 76732 نفر و جمعیت زنان ازدواج کرده و در سن باروری، 47526 نفر گزارش شده است. همچنین جمعیت کل شهرستان در سرشماری 1365 ( 405801 نفر) جعیت در وسط سال محسوب شده است.23123همان طور که گفته شد، برای محاسبه‌ی شاخص های مذکور، نخست بایستی به برآورد تعداد موالید با استفاده از فرمول مربوط به آن پرداخت. برای برآورد تعداد موالید با استفاده از جمعیت گروه سنی 5-9 ساله ( که تعداد آنها در سرشماری 1365، 64350 نفر بوده است) و مقادیر داده شده در فوق، به روال زیر عمل می‌شود:23123

23123رقم 19598 تعداد موالید سال 1365 در شهرستان سنندج می‌باشد. می‌توان با استفاده از رقم به دست آمده به شرح زیر به محاسبه‌ی شاخص های CBR, GFR و MFR پرداخت:23123

شایان ذکر است که هم خوانی رقم به دست آمده برای شاخص میزان عمومی موالید ( 3/48 در هزار) در این قسمت با رقمی که برای این شاخص در قسمت قبل با روش رله به دست آمده بود ( 4/52 درهزار) نسبتاً خوب است، و هر دو رقم حکایت از سطح بالای زاد و ولد در شهرستان سنندج در سال 1365 دارد. (14)

محدودیت های روش

برآورد شمار موالید به روش بازماندگی معکوس، ممکن است در عمل با موانع و محدودیت هایی مواجه شود که مهمترین آنها عبارتند از :231231- اشکالات پوششی و محتوایی در توزیع جمعیت به تفکیک سن. همان طور که گفته شد، اشکالات محتوایی را که عمدتاً ناشی از جابه جا گزارش شدن سنین است، می‌توان با استفاده از گروه های سنی 5 ساله تا حدود زیادی برطرف نمود.231232- فراهم کردن اطلاعاتی در مورد سطح مرگ و میر به منظور محاسبه‌ی احتمال بقای لازم به منظور بر آورد موالید. در این زمینه معمولاً تلاش می‌شود بر اساس شواهد، قرائن و روش های خاص، استنباط کلی از سطح مرگ و میر جامعه‌ی مورد بررسی به دست آورده و بر مبنای آن با مراجعه به جداول بقای الگو، احتمال بقا لازم را استخراج نمود.231233-تغییرات سطح زاد وولد و باروری. بر آورد تعداد موالید سال سرشماری بر اساس جمعیت 0 تا 4 یا 5 تا 9 ساله به روش بازماندگی معکوس، هنگامی از دقت و استحکام کافی برخوردار است که در دهه‌ی قبل از سرشماری تفاوت بارزی در سطح زاد و ولد و باروری جامعه‌ی مورد بررسی به وجود نیامده باشد. در صورت تغییرات اساسی در سطح زاد و ولد و باروری در سال های قبل از سرشماری می‌توان با این روش به برآورد شاخص های باروری در دهه‌ی قبل از سرشماری، برای مثال 5/2 سال قبل از سرشماری بر اساس یا 5/7 سال قبل از سرشماری بر اساس ، پرداخت. در این گونه موارد نمی توان با استفاده از میزان رشد سالانه و فرمول ریاضی، پیش بینی جمعیت موالید سال های قبل از سرشماری را به سال سرشماری تسری داد.(15)

سرنخ:

نسبت فرزند به زن -1، به اختصار CWR. 231232- از آنجایی که گروه سنی 5 تا 9 سال شامل سنین ورود به مدرسه می شود، دقت و وسواس گزارش دهی سنین ذکر شده در بین خانوارها افزایش می یابد، دقت و وسواس گزارش دهی در گروه سنی 0 تا 4 سال بسیار کمتر است. از این رقم می توان کاهش جزئی باروری را در اوایل دهه 1350 استنباط کرد، در واقع تخمینی از سطح باروری به ترتیب 2.5 سال و 7.5 سال قبل از سرشماری را نشان می دهد. تنها در صورتی که سطح باروری در دهه قبل از سرشماری ثابت باشد، می توان اندازه این شاخص ها را اندازه سال سرشماری در نظر گرفت. که هر زن به طور متوسط ​​تا پایان دوران زایش بچه می آورد. شاخص کل باروری (ISF) را می توان با تقسیم GRR بر نرخ باروری زنان (0.488) به دست آورد. TFR تعداد فرزندانی است که هر زن به طور متوسط ​​تا پایان دوره باروری به دنیا می آورد.231238- نرخ خالص تولید مثل که به اختصار NRR نامیده می شود و تعداد مادرانی است که هر مادر جایگزین خود می شود-همان.231239- درون یابی. 2312310- نسبت جنسی در او در بدو تولد 105 است. یعنی به طور متوسط ​​از 205 نوزاد، 105 نوزاد پسر و 100 نوزاد دختر هستند. نرخ باروری زنان از تقسیم عدد 100 بر 205 به دست می آید: 0.488 = 0.2312311-Reverse Survival Method که به اختصار RSM نامیده می شود. به دست می آیند در حالی که در این روش با داشتن جمعیت مقصد و تقسیم آن بر احتمال بقا، جمعیت مبدا محاسبه می شود و از این نظر به آن روش بینی معکوس نیز می گویند. به عنوان مثال، همانطور که بحث خواهد شد، بر اساس جمعیت 0-4 ساله متولد شده در 5 سال قبل از سرشماری و بر اساس جمعیت 5-9 ساله متولد شده 5-10 سال قبل از سرشماری است. که ممکن است بر اساس میزان رشد جمعیت و زاد و ولد در زمان سرشماری نیز محاسبه شود. نرخ این زنان در جمعیت های ثابت و حتی نیمه ثابت، نرخ رشد جمعیت گروه های سنی مختلف، از جمله رشد جمعیت زنان در سنین باروری، تفاوت قابل توجهی با نرخ رشد کل جمعیت ندارد. اگر بین نرخ رشد زنان در سنین باروری (P) و نرخ رشد کل جمعیت (r) به دلایلی مانند مهاجرت تفاوت معناداری وجود داشته باشد، بهتر است از نرخ رشد زنان در سنین باروری استفاده شود. . در این صورت در فرمول های روش پیش بینی معکوس p با r جایگزین می شود.2312314- به طور کلی مقادیر به دست آمده برای همه شاخص های باروری نشان دهنده شیوع باروری طبیعی و زاد و ولد بسیار بالا در شهر سنندج است. تا سال 1394. بی‌تردید بین سال‌های 1365 تا 1375 باروری در این شهر نیز مانند سایر شهرهای کشور کاهش چشمگیری داشته و شاخص‌های زاد و ولد و باروری به‌شدت کاهش یافته است، مثلاً در ایران تا سال 1365. تعداد روش پیش‌بینی معکوس بر اساس داده‌های سرشماری با دقت نسبتاً خوبی برآورد شد و نرخ تولد و باروری در سال سرشماری از آن محاسبه شد. این در حالی است که با توجه به کاهش سریع باروری در دهه قبل از سرشماری 1375، نتایج روش بقای معکوس را نمی توان به سال 1375 تعمیم داد.

منبع مقاله : 23123ميرزايي، محمد؛ (1381)، گفتاري در باب جمعيت شناسي کاربردي، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه، چاپ ششم

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *