گوناگون

اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ای

منظومه شمسی یا منظومه شمسی محله خانه ماست، زمین به عنوان سیاره میزبان ما در این منظومه قرار دارد. منظومه شمسی از خورشید و سیاراتی که به دور آن می چرخند تشکیل شده است. خورشید در وسط این محدوده قرار دارد و هشت سیاره در مدارهای بیضی شکل به دور این ستاره می چرخند وسایل نقلیه منظومه شمسی کوچکتر از خورشید هستند. این سیارات بر خلاف خورشید نور خود را ندارند و دلیل قابل رویت بودن آنها بازتاب نور خورشید است. در این مقاله می خواهیم به معرفی سیارات منظومه شمسی بپردازیم و ویژگی های مهم این هشت سیاره را به اختصار بررسی کنیم.

منظومه شمسی در اطراف ستاره ای به نام خورشید در قلب کهکشان راه شیری قرار دارد. محدوده ای که نسبت به فواصل روی زمین ابعاد بسیار بزرگی دارد، اما در مقایسه با ابعاد کهکشان راه شیری و حتی فاصله ستارگان نزدیک به خورشید، ابعاد کوچکی دارد.

منظومه شمسی چند سیاره دارد؟

تا قبل از سال 2006 پلوتو نیز یکی از سیارات منظومه شمسی به حساب می آمد و تعداد سیارات منظومه شمسی 9 سیاره بود، اما همانطور که در مقاله “چرا پلوتو از لیست سیارات منظومه شمسی حذف شد” گفتیم. در سال 2005 جرم دیگری کشف شد و در مدت کوتاهی به عنوان دهمین سیاره منظومه شمسی معرفی شد و در این مدت کوتاه تعداد سیارات منظومه شمسی به ده سیاره تبدیل شد.

پس از آن در سال 2006 با اضافه شدن یک بند به شرایط سیاره بودن، پلوتو و سیاره جدید از فهرست سیاره ها حذف شدند و از آن زمان به عنوان سیاره های کوتوله شناخته شدند. بنابراین، از آن زمان، تعداد سیارات منظومه شمسی هشت سیاره است.

نام سیارات منظومه شمسی به ترتیب

هشت سیاره منظومه شمسی در مدارهای بیضی شکل به دور خورشید به ترتیب و در فواصل معین می چرخند. در ادامه می خواهیم این سیارات را به ترتیب فاصله آنها از خورشید معرفی کنیم و هر کدام را به اختصار بشناسیم.

سیاره تیر

عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی و نزدیکترین سیاره به خورشید است. این سیاره از نظر ظاهری شبیه به ماه زمین، ماه است و دارای جو نازکی است. اتمسفر رقیق عطارد باعث شده است که دمای سطح خود را از دست بدهد و باعث شده عطارد با وجود نزدیکی به خورشید داغ ترین سیاره منظومه شمسی نباشد و سیاره دوم، زهره، سیاره ای با بالاترین دما باشد. به عبارت دیگر همانطور که او در آینده گفت به دلیل جرم آن، زهره داغ ترین سیاره منظومه شمسی است. عطارد ماه ندارد و سیاره ای سنگی است.

سیاره زهره

سیاره زهره دومین سیاره منظومه شمسی است که تقریباً به اندازه زمین است، بنابراین به عنوان خواهر زمین نیز شناخته می شود. سیاره زهره جو غلیظی دارد این جو غلیظ و وجود ابرهای ضخیم مانع از خروج گرمای سطح سیاره شده و زهره را به داغ ترین سیاره منظومه شمسی تبدیل کرده است. زهره دومین سیاره سنگی منظومه شمسی است و مانند عطارد، قمر ندارد.

حرکت موقعیتی سیاره زهره برخلاف سایر سیارات است، بنابراین اگر به خورشید و سیارات بالای منظومه شمسی نگاه کنیم، تمام سیارات منظومه شمسی در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند، در حالی که زهره در جهت عقربه های ساعت می چرخد.

زمین

زمین سیاره آبی زیبای ماست. سومین سیاره منظومه شمسی است که خانه ما و محل زندگی همه ماست و تنها سیاره ای است که برای زندگی انسان مناسب است زیرا در کمربند حیات منظومه شمسی قرار دارد. شرایط دمایی مناسب، وجود جو زمین که علاوه بر تامین فشار و هوای مناسب، ما را در برابر پرتوهای مضر خورشید و اجسام معلق در فضا نیز مصون می دارد و عوامل بی شمار دیگر این سیاره را در میان تمام سیارات خورشیدی قرار داده است. سیستم، برای ایجاد و تداوم حیات مساعد شده است.

سیاره مار

مریخ چهارمین سیاره منظومه شمسی و آخرین سیاره سنگی است. مریخ کوچکتر از زمین است و دو قمر کوچک به نام‌های فوبوس و دیموس دارد. ما مریخ را به عنوان سیاره قرمز می شناسیم، زیرا از میان تمام سیارات منظومه شمسی، مریخ تنها سیاره ای است که به رنگ قرمز دیده می شود. سیاره بهرام به دلیل وجود اکسید آهن در سطح آن به رنگ قرمز دیده می شود.

مریخ سیاره ای است که بلندترین قله ها و عمیق ترین دره ها را دارد. بلندترین قله مریخ، المپوس، تقریبا 22 کیلومتر ارتفاع دارد و بلندترین قله در منظومه شمسی است. برای مدت طولانی، سیاره مریخ میزبان کاوشگرهای مختلف از زمین بود. کاوشگرهای مریخ اطلاعات زیادی را برای دانشمندان جمع آوری کرده اند. آخرین کاوشگر Endurance است که در حال حاضر در حال جمع آوری داده ها از سیاره سرخ است.

سیاره مشتری

مشتری پنجمین سیاره منظومه شمسی است. این سیاره از تمام سیارات منظومه شمسی بزرگتر است و غول گازی منظومه شمسی ما است. در حالی که مشتری بزرگترین سیاره در منظومه شمسی است، همچنین اولین و نزدیک ترین سیاره گازی به خورشید است و دارای 79 قمر است. از چهار قمر مشتری، آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو بزرگترین و شناخته شده ترین قمرها هستند. این قمرها به عنوان قمرهای گالیله ای مشتری شناخته می شوند زیرا اولین بار گالیله آنها را مشاهده کرد.

زحل

زحل ششمین سیاره منظومه شمسی و دومین سیاره گازی است. این سیاره دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است. ما زحل را با ظاهر متفاوت و حلقه های زیبایش می شناسیم. حلقه های زحل از سنگ، یخ و غبار ساخته شده اند که همگی به دور زحل می چرخند. در میان سیارات منظومه شمسی، زحل سیاره ای است که بیشترین قمر را دارد. این سیاره دارای 82 قمر است که بزرگترین آنها تیتان است. تیتان تنها قمر منظومه شمسی است که جو دارد.

اورانوس

اورانوس هفتمین سیاره منظومه شمسی و سومین سیاره گازی است. رنگ این سیاره به دلیل وجود متان در آب جوش آبی است. این سیاره آبی 27 قمر دارد و مانند زحل حلقه هایی در اطراف خود دارد، اما نه به این پهنا. همچنین به دلیل آلبدو کم، حلقه ها دید کمی دارند. اورانوس قدری در حدود 5.5 دارد، بنابراین در آسمان های ایده آل و بسیار تاریک و بدون آلودگی نوری، به سختی با چشم غیر مسلح به عنوان یک توده کم نور قابل مشاهده است.

سیاره نپتون

و در نهایت آخرین سیاره منظومه شمسی سیاره نپتون است این سیاره دورترین سیاره از خورشید است و مانند سایر سیاره های بیرونی منظومه شمسی سیاره ای گازی است. در بین سیارات منظومه شمسی، نپتون تنها سیاره ای است که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود، حتی اگر آسمان کاملا تاریکی داشته باشیم، برای رصد نپتون به تلسکوپ یا دوربین و چشم نیاز داریم.

نام سیارات منظومه شمسی به انگلیسی

عطارد
Mercury

زهره
Venus

زمین
Earth

مریخ
Mars

مشتری

سیاره مشتری

زحل
Saturn

اورانوس
Uranus

نپتون
Neptune

ویژگی های سیارات منظومه شمسی، نجوم تطبیقی

هر سیاره دارای ویژگی های ظاهری خاصی مانند دما، اندازه، تعداد قمرها و غیره است.

در این قسمت می خواهیم این ویژگی ها را با توجه به ترتیب سیارات منظومه شمسی بررسی کنیم و با مشاهده تغییرات مقادیر مختلف بیشتر با سیارات منظومه شمسی آشنا شویم.

دمای سیارات منظومه شمسی

بررسی متوسط دمای سیارات منظومه شمسی به ترتیب فاصله از خورشید

نام سیاره
عطارد
زهره
زمین
مریخ
مشتری
زحل
اورانوس
نپتون

متوسط دما

125
471
16
28-
108-
138-
195-
201-

از جدول بالا و میانگین دمای سیارات منظومه شمسی، به طور کلی، هر چه سیاره از خورشید دورتر باشد، دما کمتر می شود و نپتون سردترین سیاره منظومه شمسی است و سیاره کمتر است. نزدیک به خورشید است، هر چه دما بالاتر باشد، انتظار داریم عطارد بالاترین دما را داشته باشد، در حالی که زهره میانگین دمای بالاتری دارد.

هر چه سیاره از خورشید دورتر باشد، سردتر است و هر چه به خورشید نزدیکتر باشد، گرمتر است، به استثنای زهره که به دلیل داشتن جو غلیظ دمایی بالاتر از عطارد دارد.

اندازه سیارات منظومه شمسی

بررسی اندازه سیارات منظومه شمسی به ترتیب فاصله از خورشید به نسبت زمین

نام سیاره
عطارد
زهره
زمین
مریخ
مشتری
زحل
اورانوس
نپتون

شعاع به نسبت زمین
۰٫۳۸2۹
۰٫۹۴۹۹
1
۰٫۵۳۳
11.209
۹٫۴۵۵
۴٫۰۰۷
۳٫۸۸۳

به طور کلی، سیارات درونی اندازه های کوچک تری نسبت به سیارات بیرونی و سیارات گازی دارند. عطارد کوچکترین سیاره و مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.

تعداد قمرهای سیارات منظومه شمسی

بررسی تعداد قمر های سیارات منظومه شمسی به ترتیب فاصله از خورشید

نام سیاره
عطارد
زهره
زمین
مریخ
مشتری
زحل
اورانوس
نپتون

تعداد قمر
0
0
1
2
79
82
27
5

در قسمت داخلی منظومه شمسی تعداد قمرها بسیار کم است و چهار سیاره درونی در مجموع 3 قمر دارند. اگر سیارات گازی قمرهای بیشتری داشته باشند.

نتیجه

منظومه شمسی از خورشید و هشت سیاره که به دور آن می چرخند تشکیل شده است. چهار سیاره اول عطارد، زهره، زمین و مریخ سیارات سنگی هستند و اندازه های کوچکتر و قمرهای کمتری دارند. این سیارات به دلیل نزدیکی به خورشید دمای بالاتری دارند. چهار سیاره بعدی، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیارات بیرونی و گازی منظومه شمسی هستند. این سیارات اندازه های بزرگتر، دمای کمتر و قمرهای بیشتری دارند. به نظر شما کدام یک از سیارات منظومه شمسی زیباترین سیاره است؟ و در بین سیارات منظومه شمسی کدام سیاره را برای مقصد سفر خود انتخاب می کنید؟

آخرین به‌روزرسانی:
۱۲ آذر ۱۴۰۱

زمان مطالعه:
۱۸ دقیقه

اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ای

در این مقاله در مورد سیارات منظومه شمسی صحبت خواهیم کرد. 8 سیاره در منظومه شمسی بدون احتساب پلوتون وجود دارد. در این مقاله به بررسی و معرفی هر یک از این سیارات و ویژگی های مهم آن ها می پردازیم.

فهرست مطالب این نوشته

سیارات منظومه شمسی

از زمان کشف پلوتون در سال 1930، دانش‌آموزان با یادگیری اینکه منظومه شمسی دارای 9 سیاره است، بزرگ شده‌اند. همه چیز در اواخر دهه 1990 تغییر کرد، زمانی که ستاره شناسان از خود پرسیدند که آیا پلوتون واقعا یک سیاره است یا خیر. در تصمیمی بسیار بحث برانگیز، اتحادیه بین المللی نجوم سرانجام در سال 2006 تصمیم گرفت پلوتو را به عنوان یک سیاره کوتوله معرفی کند و فهرست سیارات واقعی در منظومه شمسی را به هشت عدد کاهش دهد.

با این حال، ستاره شناسان هنوز در جستجوی یک سیاره احتمالی دیگر در منظومه شمسی هستند، سیاره نهم واقعی. این مشکل پس از فاش شدن اثبات ریاضی وجود سیاره در 20 ژانویه 2016 جدی تر شد. اعتقاد بر این است که سیاره نه، که به عنوان سیاره X نیز شناخته می شود، حدود 10 برابر جرم زمین و 5000 برابر جرم پلوتون است.

ch063ij اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 1: سیاره های منظومه شمسی بر حسب فاصله از خورشید

ترتیب سیارات منظومه شمسی که از نزدیکترین سیاره به خورشید شروع می شوند به شرح زیر است:

مرکوری یا ثور با نام لاتین مرکوری

ونوس یا ونوس با نام لاتین ونوس

زمین با نام لاتین Terre

مریخ یا بهرام با نام لاتین Mars

مشتری یا اورموز با نام لاتین Jupiter

زحل با نام لاتین Saturn

اورانوس با نام لاتین Uranus

نپتون با نام لاتین نپتون

سیاره نهم یا سیاره ایکس

اگر کسی اصرار دارد که سیاره پلوتون را در این لیست قرار دهد، باید نام خود را بعد از نپتون در لیست قرار دهد. پلوتون در واقع درست بعد از نپتون و در مدار بیضی شکل مایل قرار دارد (دو مورد از دلایل متعددی که باعث حذف پلوتو از لیست سیارات منظومه شمسی می شود).

مشخصات کلی سیارات منظومه شمسی

چهار سیاره درونی نزدیک به خورشید، عطارد، زهره، زمین و مریخ، اغلب سیارات زمینی نامیده می شوند زیرا سطح آنها سنگی است. همچنین سیاره پلوتو نیز دارای سطح سنگی و یخ زده است، اما هرگز با چهار سیاره زمینی در یک گروه قرار نمی گیرد.

چهار سیاره بیرونی و بزرگتر یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون به دلیل اندازه بسیار بزرگشان در مقایسه با سیارات زمینی، گاهی اوقات به عنوان سیارات جووین یا مشتری مانند شناخته می شوند.

این سیارات عمدتاً از گازهایی مانند هیدروژن، هلیوم و آمونیاک تشکیل شده‌اند و سطوح سنگی یا خاکی کمتری دارند، اگرچه ستاره‌شناسان معتقدند برخی یا همه آنها ممکن است دارای هسته‌های جامد باشند. مشتری و زحل را گاهی غول های گازی می نامند، در حالی که اورانوس و نپتون که دورتر از خورشید هستند، غول های یخی نامیده می شوند.

به گفته انجمن سیاره‌ای، دلیل این امر این است که اورانوس و نپتون دارای آب بیشتر و مولکول‌های یخ‌ساز دیگر مانند متان، سولفید هیدروژن و فسفین در اتمسفر خود هستند که در دمای سیارات بسیار سرد متبلور می‌شوند. از نظر تئوری، طبق کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده، متان در دمای منفی 183 درجه سانتیگراد (منفی 296 درجه فارنهایت) متبلور می شود.

1a8nmvq اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 2: سیاره های منظومه شمسی

برای آشنایی بیشتر با مبانی نجوم و کیهان شناسی می توانید ویدیوی معرفی نجوم – از نجوم باستان تا کیهان شناسی را که توسط فرادرس ارائه شده است، مشاهده کنید، لینک این آموزش در زیر آمده است.

برای دیدن ویدیوی مقدمه نجوم – از نجوم باستان تا کیهان شناسی اینجا را کلیک کنید.

تعریف سیاره چیست؟

IAU سیاره واقعی را به عنوان جرمی تعریف می کند که به دور خورشید می چرخد ​​بدون اینکه ماهواره جسم دیگری باشد. با این تعریف، یک سیاره به اندازه‌ای بزرگ است که با گرانش خود به دور آن بچرخد، اما آنقدر بزرگ نیست که مانند یک ستاره تحت همجوشی هسته‌ای قرار گیرد.

یک سیاره همچنین مجاورت خود را از بیشتر اجسام در حال گردش در اطراف پاک کرده است. اما این تعریف محدود کننده کمک زیادی به جداسازی یک جرم آسمانی از سیاره در نظر گرفته شدن یا نبودن آن کرد، مشکلی که با کشف بیشتر و بیشتر اجرام آسمانی سیاره مانند در منظومه شمسی به مشکلی برای ستاره شناسان تبدیل شده بود. پلوتون از جمله اجرامی بود که پس از این تعریف به عنوان یک سیاره کوتوله طبقه بندی شد.

مشکل پلوتو، جدای از اندازه کوچک و مدار منحصر به فردش، این بود که همسایگی خود را از اجرام آسمانی پاک نکرد و فضای مداری خود را با بسیاری از اجرام دیگر کمربند کویپر به اشتراک گذاشت. با این حال، تنزل پلوتو از یک سیاره به یک سیاره کوچک هنوز بحث برانگیز است.

تعریف IAU از یک سیاره همچنین شامل سایر جهان های گرد کوچک در دسته سیارات کوتوله، از جمله اجسام کمربند کویپر اریس، هاومیا و ماک میک می شود.

سرس یک جرم کروی است که در کمربند اصلی سیارک بین مریخ و مشتری قرار دارد. سرس زمانی که در سال 1801 کشف شد یک سیاره در نظر گرفته شد، اما بعداً به عنوان یک سیارک در نظر گرفته شد، اما این مورد کاملاً مورد توافق قرار نگرفت زیرا سرس بسیار بزرگتر و گردتر از سایر سیارک ها بود.

ستاره شناسان در سال 2006 آن را بیشتر یک سیاره کوتوله در نظر گرفتند، اگرچه برخی از ستاره شناسان دوست دارند سرس را سیاره دهم بدانند (با نیبیرو یا سیاره ایکس اشتباه نشود).

برای آشنایی بیشتر با سرس و سیارک ها، سیارک چیست؟ – به زبان ساده بخوانید. در زیر خلاصه ای از هشت سیاره واقعی در منظومه شمسی است که ما آنها را به ترتیب موقعیت آنها نسبت به خورشید، از نزدیک به دورترین، ارائه می دهیم. همچنین برای آشنایی بیشتر با مفهوم سیاره، سیاره چیست؟ – به زبان ساده بخوانید.

سیاره عطارد یا ثور

nppf608 اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 3: سیاره های منظومه شمسی و سیاره عطارد

این سیاره تنها 88 روز طول می کشد تا به دور خورشید بچرخد، در واقع، عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است و همچنین کوچکترین سیاره منظومه شمسی است که به سختی از ماه بزرگتر است.

از آنجایی که این سیاره بسیار نزدیک به خورشید (حدود دو پنجم فاصله زمین و خورشید) است، تغییرات قابل توجهی در دمای شبانه روز خود تجربه می کند. در واقع دمای روز در این سیاره می تواند به 450 درجه سانتیگراد (840 درجه فارنهایت) برسد که برای ذوب سرب کافی است. این در حالی است که در شب دمای این سیاره به منفی 180 درجه سانتیگراد (منفی 290 درجه فارنهایت) می رسد.

عطارد دارای جو بسیار نازکی از اکسیژن، سدیم، هیدروژن، هلیوم و پتاسیم است و نمی تواند مانع از ورود شهاب سنگ ها به جو خود شود و به همین دلیل سطح آن پر از حفره ها و گودال هایی مانند قمر است.

فضاپیمای MESSENGER ناسا در طی ماموریت چهار ساله خود به عطارد، ویژگی های جدید و باورنکردنی این سیاره را کشف کرد که انتظارات ستاره شناسان را به چالش می کشد.

از جمله این اکتشافات، کشف یخ آب و ترکیبات آلی منجمد در قطب شمال عطارد است. علاوه بر این، این تحقیقات نشان داده است که فعالیت های آتشفشانی نقش عمده ای در شکل دادن به سطح این سیاره دارد.

پارامترهای اصلی سیاره عطارد

تاریخچه کشف این سیاره به یونانیان باستان باز می گردد. در واقع این سیاره برای یونانیان باستان شناخته شده بود و با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده است.

نام این سیاره از پیام آور خدایان رومی گرفته شده است.

قطر این سیاره 4878 کیلومتر (3031 مایل) است.

مدت زمان چرخش این سیاره به دور خورشید 88 روز زمینی است.

طول هر روز در سیاره عطارد 6.58 روز زمینی است.

سیاره زهره

rupt6c4 اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 4: سیاره های منظومه شمسی و سیاره زهره

دومین سیاره از خورشید زهره است. این سیاره هم اندازه زمین است. تصاویر راداری زیر جو آن نشان می دهد که سطح این سیاره دارای چندین کوه و آتشفشان است. اما فراتر از آن، این دو سیاره، زهره و زمین، نمی توانند متفاوت تر از این باشند.

زهره به دلیل اتمسفر ضخیم و سمی که از ابرهای اسید سولفوریک تشکیل شده است، نمونه بارز اثر گلخانه ای است. این سیاره حتی از عطارد هم گرمتر است.

میانگین دمای سطح زهره 465 درجه سانتیگراد (900 درجه فارنهایت) است. فشار در زهره 92 بار است، فشار سطحی که شما را خرد کرده و می کشد.

نکته عجیب در مورد زهره این است که به آرامی از شرق به غرب می چرخد ​​و جهت چرخش آن برخلاف بیشتر سیارات دیگر است.

یونانیان معتقد بودند که زهره دو جسم متفاوت در آسمان است که یکی در صبح و دیگری در عصر قابل مشاهده است. از آنجایی که زهره از هر جسم دیگری در آسمان درخشان تر است، بسیاری از مردم این سیاره را به عنوان یک بشقاب پرنده در آسمان گزارش کرده اند.

پارامترهای اصلی سیاره زهره

کشف این سیاره در زمان یونانیان باستان صورت گرفت و این سیاره برای یونانیان باستان شناخته شده بود و با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده بود.

نام این سیاره از الهه رومی عشق و زیبایی گرفته شده است.

قطر این سیاره 12104 کیلومتر (7521 مایل) است.

مدار این سیاره برابر با 225 روز زمینی است.

هر روز در این سیاره 241 روز زمینی طول می کشد.

زمین

e691fqy اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 5: سیاره های منظومه شمسی و سیاره زمین

سومین سیاره از خورشید، زمین است. این سیاره یک دنیای آبی است که دو سوم آن را اقیانوس پوشانده است. این سیاره تنها دنیای شناخته شده ای است که حیات در آن جریان دارد. جو زمین سرشار از نیتروژن و اکسیژن است.

سطح زمین با سرعت 467 متر در ثانیه (1532 فوت در ثانیه) و کمی بیش از 1600 کیلومتر در ساعت (1000 مایل در ساعت) در خط استوا حول محور خود می چرخد. این سیاره با سرعت بیش از 29 کیلومتر در ثانیه (18 مایل در ثانیه) به دور خورشید می چرخد.

پارامترهای اصلی سیاره زمین

نام سیاره زمین از کلمه Die Erde گرفته شده است که یک کلمه آلمانی به معنای زمین است.

قطر زمین 12760 کیلومتر (7926 مایل) است.

چرخش زمین به دور خورشید 24.365 روز طول می کشد.

هر روز روی زمین برابر با 23 ساعت و 56 دقیقه است.

سیاره مریخ یا بهرام

474aev4 اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 6: سیاره های منظومه شمسی و سیاره مریخ

چهارمین سیاره از خورشید مریخ است و مکانی سرد و بیابانی پوشیده از غبار است. این غبار از اکسیدهای آهن تشکیل شده و رنگ قرمز آن را به سیاره می دهد. مریخ و زمین شباهت‌های مشترکی دارند: هر دو دارای سطوح صخره‌ای، کوه‌ها، دره‌ها و دهانه‌های آتشفشانی هستند و سیستم‌های طوفانی از طوفان‌های گرد و غبار محلی شبیه گردباد گرفته تا طوفان‌هایی که ذرات سیاره‌ای را در بر می‌گیرند، متغیر است.

شواهد علمی قابل توجه نشان می دهد که مریخ زمانی، میلیاردها سال پیش، جهانی بسیار گرمتر و مرطوب تر بوده است. همچنین این شواهد نشان می دهد که ممکن است در این سیاره رودخانه ها و حتی اقیانوس ها وجود داشته باشد.

اگرچه اتمسفر مریخ برای مدت زمان طولانی برای وجود آب مایع بسیار نازک است، بقایای رطوبت از دریاها و اقیانوس ها هنوز در این سیاره وجود دارد. صفحات یخی به اندازه کالیفرنیا در زیر سطح مریخ قرار دارند و در هر دو قطب صفحات یخی از آب یخ زده تشکیل شده است. در جولای 2018، دانشمندان فاش کردند که شواهدی از وجود یک دریاچه مایع در زیر سطح یخ های قطب جنوب این سیاره پیدا کرده اند.

دانشمندان همچنین حدس می زنند که سیاره مریخ ممکن است در گذشته شرایطی برای حمایت از حیات موجوداتی مانند باکتری ها و سایر میکروب ها داشته باشد. بنابراین امید به وجود نشانه هایی از حیات در این سیاره در گذشته و حتی امکان شکل گیری حیات در سیاره سرخ در حال حاضر، ماموریت های اکتشاف فضایی بیشماری را برنامه ریزی کرده است و مریخ در حال حاضر یکی از سیارات مورد کاوش است. در منظومه شمسی

پارامترهای اصلی سیاره مریخ

این سیاره برای یونانیان باستان شناخته شده است و با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.

نام این سیاره از خدای جنگ رومی گرفته شده است.

قطر این سیاره 6787 کیلومتر (4217 مایل) است.

مدت زمان چرخش این سیاره به دور خورشید برابر با 687 روز زمینی است.

هر روز در مریخ کمی بیشتر از یک روز زمینی است و 24 ساعت و 37 دقیقه طول می کشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاره مریخ، در مورد سیاره مریخ و ترافیک در مریخ بخوانید هر آنچه را که باید بدانید را بخوانید.

سیاره مشتری

vsby8hs اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 7: سیاره های منظومه شمسی و سیاره مشتری

پنجمین سیاره از خورشید مشتری است که یک جهان غول گازی و یکی از بزرگترین سیارات منظومه شمسی است. به گفته ناسا، اندازه این سیاره بیش از دو برابر سیارات دیگر است. ابرهای چرخان در این سیاره به دلیل انواع مختلف گازهای نجیب رنگی هستند و یکی از ویژگی های بارز ابرهای چرخان آن، لکه قرمز بزرگ است که طوفانی عظیم به قطر بیش از 10000 مایل را به نمایش می گذارد. این طوفان حداقل در 150 سال گذشته سرعتی بیش از 600 کیلومتر در ساعت داشته است. مشتری دارای میدان مغناطیسی قوی است و با 75 قمر به نوعی شبیه یک منظومه شمسی کوچک است.

پارامترهای اصلی سیاره مشتری

این سیاره برای یونانیان باستان شناخته شده بود و با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.

نام این سیاره از فرمانروای خدایان رومی گرفته شده است.

قطر این سیاره 139822 کیلومتر (86881 مایل) است.

چرخش این سیاره به دور خورشید 11.9 سال زمینی طول می کشد.

هر روز در این سیاره معادل 8.9 ساعت زمین است.

برای آشنایی بیشتر با سیاره مشتری، مقاله سیاره مشتری – به زبان ساده را بخوانید.

زحل

7r9syvl اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 8: سیاره های منظومه شمسی و سیاره زحل

ششمین سیاره از خورشید، زحل است. زحل بیشتر به خاطر حلقه هایش شناخته می شود. هنگامی که گالیله برای اولین بار زحل را در اوایل دهه 1600 مطالعه کرد، زحل را به عنوان یک جرم سه بخشی در نظر گرفت: یک سیاره و دو قمر بزرگ در دو طرف.

ستاره شناس غافل از اینکه سیاره ای با حلقه ها را می بیند، یک نقاشی نمادین کوچک در دفتر خود با یک دایره بزرگ و دو دایره کوچکتر کشید تا آنچه را که دیده بود توضیح دهد و توصیف کند.

بیش از 40 سال بعد، کریستین هویگنس اعلام کرد که این دو جرم حلقه های زحل هستند. این حلقه ها از یخ و سنگ ساخته شده اند و دانشمندان هنوز نمی دانند چگونه شکل گرفته اند.

زحل، این سیاره گازی که عمدتاً از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است، قمرهای بی شماری دارد.

پارامترهای اصلی سیاره زحل

این سیاره برای یونانیان باستان شناخته شده است و با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.

نام این سیاره از خدای کشاورزی رومی گرفته شده است.

قطر این سیاره 120500 کیلومتر (74900 مایل) است.

چرخش این سیاره به دور خورشید 29.5 سال زمینی طول می کشد.

هر روز در این سیاره تقریباً 5.10 ساعت زمین طول می کشد.

برای آشنایی بیشتر با سیاره زحل، مقاله سیاره زحل – هر آنچه که باید بدانید به زبان ساده بخوانید.

اورانوس

تصویر 9: سیاره های منظومه شمسی و سیاره اورانوس

اورانوس هفتمین سیاره از خورشید است. اورانوس عجیب و غریب است. این سیاره دارای ابرهایی است که از سولفید هیدروژن ساخته شده است، همان ماده شیمیایی که باعث بوی بد بقایای تخم مرغ می شود.

اورانوس نیز مانند زهره از شرق به غرب می چرخد. اما برخلاف زهره یا هر سیاره دیگری، استوا تقریباً بر مدار خود عمود است. ستاره شناسان بر این باورند که حدود 4 میلیارد سال پیش، جرمی دو برابر زمین با اورانوس برخورد کرد و باعث کج شدن اورانوس شد.

این شیب باعث تغییرات فصلی شدید در اورانوس می شود، به طوری که هر فصل 20 سال طول می کشد و گردش سیاره به دور خورشید حدود 84 سال طول می کشد.

همچنین تصور می شود که این برخورد سنگ و یخ را در مدار اورانوس قرار داده است. این صخره ها و یخ ها بعداً به 27 قمر این سیاره تبدیل شدند. متان در جو این سیاره به اورانوس رنگ سبز و آبی می دهد. علاوه بر این، این سیاره دارای 13 حلقه ضعیف است.

پارامترهای اصلی سیاره اورانوس

این سیاره توسط ویلیام هرشل در سال 1781 کشف شد. در ابتدا اورانوس یک ستاره محسوب می شد.

نام این سیاره به دلیل مکان بهشت ​​در اساطیر باستان نامگذاری شده است.

قطر این سیاره 51120 کیلومتر (31763 مایل) است.

چرخش این سیاره به دور خورشید 84 سال زمینی طول می کشد.

هر روز در این سیاره معادل 18 ساعت زمین است.

سیاره نپتون

اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 10: سیاره های منظومه شمسی و سیاره نپتون

هشتمین سیاره از خورشید سیاره نپتون است. نپتون تقریباً به اندازه اورانوس است و به خاطر بادهای مافوق صوت قوی خود شناخته شده است. نپتون بسیار دور و سرد است و فاصله این سیاره از خورشید بیش از 30 برابر زمین از خورشید است.

نپتون اولین سیاره ای بود که وجود آن با استفاده از دانش ریاضی قبل از شناسایی توسط تلسکوپ تایید شد.

در واقع، نامنظم بودن مدار اورانوس، الکسیس بووارد، ستاره شناس فرانسوی را به این فکر انداخت که سیاره دیگری می تواند کشش گرانشی خود را اعمال کند.

یوهان گال، ستاره شناس آلمانی، با استفاده از محاسبات ریاضی با تلسکوپ به یافتن نپتون کمک کرد. جرم نپتون حدود 17 برابر زمین و هسته سنگی آن است.

پارامترهای اصلی سیاره نپتون

کشف این سیاره در سال 1846 انجام شد.

این سیاره از نام خدای رومی آب نامگذاری شده است.

قطر این سیاره 49530 کیلومتر (30775 مایل) است.

چرخش این سیاره به دور خورشید 165 سال زمینی طول می کشد.

هر روز در این سیاره معادل 19 ساعت زمینی است.

پلوتون (کوتوله سفید)

اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 11: سیاره های منظومه شمسی و سیاره کوتوله پلوتو

پلوتو که نهمین سیاره از خورشید است، از بسیاری جهات با سیارات دیگر متفاوت است. این سیاره کوچکتر از ماه زمین است و مدار آن بسیار بیضوی است.

سیاره پلوتون در بعضی جاها در مدار نپتون و در بعضی جاها فراتر از آن قرار دارد، به علاوه مدار سیاره پلوتون با تمام سیارات دیگر در یک صفحه نیست و در عوض 17/1 درجه به بالا یا پایین می چرخد.

از سال 1979 تا اوایل سال 1999، پلوتون در واقع هشتمین سیاره از خورشید بود. اما در 11 فوریه 1999، این سیاره از مدار نپتون عبور کرد و دوباره به دورترین سیاره منظومه شمسی تبدیل شد و پلوتون پس از آن به عنوان یک سیاره کوتوله طبقه بندی شد.

پلوتو دنیایی سرد و صخره ای با جوی ناپایدار است. دانشمندان فکر می کردند که این سیاره کوتوله ممکن است چیزی بیش از یک رخنمون سنگی در حومه منظومه شمسی نباشد.

اما زمانی که مأموریت افق های نو ناسا در 14 ژوئیه 2015 برای اولین بار از منظومه پلوتون عبور کرد، دیدگاه دانشمندان نسبت به پلوتون تغییر کرد.

این مشاهدات نشان داد که پلوتو یک دنیای یخی بسیار فعال است که پوشیده از یخچال‌ها، کوه‌های یخ آب، تپه‌های یخی و احتمالاً حتی آتشفشان‌های سرمایی است که گدازه‌های یخی متشکل از آب، متان یا آمونیاک را تف می‌دهند.

پارامترهای اصلی سیاره کوتوله پلوتو

این سیاره توسط کلاید تومبا در سال 1930 کشف شد.

این سیاره کوتوله از نام هادس، خدای رومی عالم اموات نامگذاری شده است.

قطر این سیاره کوتوله 2301 کیلومتر (1430 مایل) است.

چرخش این سیاره کوتوله به دور خورشید 248 سال زمینی طول می کشد.

هر روز در این سیاره کوتوله معادل 4.6 روز زمینی است.

سیاره نهم یا سیاره ایکس

crlkf17 اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 12: سیاره های منظومه شمسی و سیاره نهم

در سال 2016، محققان احتمال وجود نهمین سیاره در منظومه شمسی را مطرح کردند که اکنون سیاره نهم یا سیاره X نامیده می شود. جرم این سیاره 10 برابر زمین تخمین زده می شود و 300 تا 1000 برابر دورتر از مدار زمین به دور می چرخد. خورشید.

دانشمندان در واقع سیاره نهم را ندیده‌اند، آنها وجود آن را از اثرات گرانشی آن بر روی اجرام دیگر در کمربند کویپر، منطقه‌ای در حومه منظومه شمسی استنباط کرده‌اند که سنگ‌های یخی به جای مانده از تولد منظومه شمسی را در خود جای داده است. این اجرام کمربند کویپر که اجرام ترانس نپتونی نیز نامیده می شوند، دارای مدارهای بسیار بیضی یا بیضی شکل هستند که در یک جهت قرار دارند.

دانشمندان مایک براون و کنستانتین باتیگین از مؤسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادنا در مطالعه ای که در مجله Astronomical منتشر شد، شواهد سیاره نه را توصیف کردند.

این تحقیق مبتنی بر مدل‌های ریاضی و شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای با استفاده از مشاهدات به‌دست‌آمده از شش جرم کوچک کمربند کویپر با مدارهایی است که در یک ماده قرار دارند.

فرضیه اخیری که در سپتامبر 2019 در سایت arXiv ارائه شد، نشان می دهد که سیاره 9 ممکن است اصلا یک سیاره نباشد. در عوض، به گفته نیوزویک، جاکو شولتز از دانشگاه دورهام و جیمز آنوین از دانشگاه ایلینویز در شیکاگو حدس می‌زنند که این جرم می‌تواند یک سیاه‌چاله ازلی باشد که بلافاصله پس از انفجار بزرگ شکل گرفته و منظومه شمسی ما آن را تصاحب کرده است.

برخلاف سیاه‌چاله‌هایی که در اثر فروپاشی ستارگان غول‌پیکر ایجاد شده‌اند، تصور می‌شود که سیاه‌چاله‌های اولیه از اختلالات گرانشی کمتر از یک ثانیه پس از انفجار بزرگ تشکیل شده‌اند و آنقدر کوچک هستند (قطر ۵ سانتی‌متر) که تشخیص و رصد آن‌ها دشوار است.

سردترین و داغ ترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

دمای سیارات منظومه شمسی به ساختار آنها و فاصله آنها از خورشید بستگی دارد. علاوه بر این، ماهیت و ترکیب جو سیارات با دو سؤال مشخص می شود، یکی میزان گرمای تابش شده توسط سیارات و دیگری میزان گرمای حفظ شده در آنها.

تصویر 13: دمای سیاره های منظومه شمسی

در جدول زیر سیارات منظومه شمسی به ترتیب از گرمترین تا سردترین و همچنین دمای متوسط ​​آنها ارائه شده است.

نام سیاره
دمای میانگین بر حسب درجه سلسیوس

سیاره زهره
$$464$$

سیاره عطارد
$$167$$

سیاره زمین
$$15$$

سیاره مریخ
$$-55$$

سیاره مشتری
$$-110$$

سیاره زحل
$$-140$$

سیاره اورانوس
$$-195$$

سیاره نپتون
$$-200$$

سیاره کوتوله پلوتو
$$-225$$

سرعت چرخش سیارات منظومه شمسی به دور خورشید

سیاره عطارد با سرعت مداری حدود 47.87 کیلومتر بر ثانیه (107082 مایل در ساعت) سریعترین چرخش را دارد و یک دور کامل به دور خورشید حدود 97.87 روز زمینی طول می کشد. سرعت چرخش هر یک از سیارات منظومه شمسی در زیر آمده است:

سیاره عطارد: سرعت چرخش 47.87 کیلومتر در ثانیه (107082 مایل در ساعت) یا دوره آن تقریباً 97.87 روز است.

سیاره زهره: سرعت چرخش 02.35 کیلومتر در ثانیه (78337 مایل در ساعت) یا دوره آن تقریباً 7.224 روز است.

سیاره زمین: سرعت چرخش 29.78 کیلومتر بر ثانیه (66615 مایل در ساعت) یا دوره آن تقریباً 256365.365 روز است.

سیاره مریخ: سرعت چرخش 24.077 کیلومتر بر ثانیه (53853 مایل در ساعت) یا دوره آن تقریباً 93.686 روز است.

سرعت چرخش مشتری 13.07 کیلومتر در ثانیه (29236 مایل در ساعت) یا دوره ای در حدود 86.11 سال زمینی است.

سرعت چرخش زحل 69.9 کیلومتر در ثانیه (21675 مایل در ساعت) یا دوره ای در حدود 42.29 سال زمینی است.

سیاره اورانوس: سرعت چرخش 81.6 کیلومتر در ثانیه (15233 مایل در ساعت) یا دوره آن تقریباً 75.83 سال زمینی است.

سرعت چرخش نپتون 43.5 کیلومتر در ثانیه (12146 مایل در ساعت) یا دوره ای تقریباً 72.163 سال زمینی است.

سیاره کوتوله پلوتو: با سرعت 74.4 کیلومتر بر ثانیه (10603 مایل در ساعت) می چرخد ​​یا دوره ای تقریباً 92.247 سال زمینی دارد.

3pu6tek اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ایتصویر 14: سرعت چرخش سیاره های منظومه شمسی

حقایق جالب در مورد هر سیاره در منظومه شمسی

در این قسمت به بررسی و ارائه چند ویژگی مهم و جالب سیارات منظومه شمسی می پردازیم:

سیاره عطارد داغ است اما نه آنقدر داغ که هیچ یخی روی آن نباشد و روی سطح آن یخ باشد. تحقیقات نشان داده است که این بستنی ها نور خورشید را دریافت نمی کنند و سایه دار هستند.

سیاره زهره قمر ندارد و دلیل آن هنوز مشخص نیست.

مریخ در گذشته جو غلیظ تری داشت.

مشتری یک دنباله دار جذاب است.

هیچ کس نمی داند حلقه های زحل چند ساله هستند

سیاره اورانوس طوفانی تر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد.

نپتون بادهای مافوق صوت دارد.

شما می توانید میدان مغناطیسی زمین را در حین نمایش نور مشاهده کنید.

ترتیب سیارات منظومه شمسی و نام انگلیسی آنها

سیارات منظومه شمسی از دورترین سیاره تا نزدیکترین سیاره به خورشید به شرح زیر است:

سیاره کوتوله پلوتو

سیاره نپتون

اورانوس

زحل

سیاره مشتری

سیاره مار

زمین

سیاره زهره

سیاره تیر

نام لاتین این سیارات به ترتیب فاصله آنها از خورشید به شرح زیر است:

سیاره تیر

زهره یا زهره

زمین

اسفند یا اسفند

سیاره مشتری

زحل

اورانوس یا اورانوس

نپتون یا نپتون

جدول مشخصات مهم سیارات منظومه شمسی

در جدول زیر می توانید مهمترین ویژگی های سیارات منظومه شمسی را بخوانید:

نام سیاره
ویژگی‌های مهم

سیاره عطارد

این سیاره نزدیک ترین سیاره به خورشید است اما داغ ترین نیست.

کوتاه ترین سال و طولانی ترین روز را دارد.

خورشید هر روز کمی عقب می نشیند.

این کوچکترین سیاره است.

سیاره زهره

گرم ترین سیاره منظومه شمسی است.

در جهت مخالف بیشتر سیارات می چرخد.

این سیاره کندترین چرخش است اما طولانی ترین روز را ندارد.

این سیاره از نظر فاصله و اندازه نزدیک ترین و شبیه ترین سیاره به زمین است.

سیاره زمین

این سیاره بزرگترین سیاره در میان چهار سیاره داخلی منظومه شمسی است.

این متراکم ترین سیاره در منظومه شمسی است.

این قمر نسبت به اندازه سیاره منظومه شمسی بزرگترین ماه را دارد.

این تنها سیاره ای است که می تواند حیات را پشتیبانی کند، اما در خطر انقراض است.

سیاره مریخ

آخرین و سردترین سیاره های درونی منظومه شمسی.

نصف قطر زمین است.

او دو ماه کوچک دارد

پس از زمین، بیشتر کاوش ها در میان سیارات منظومه شمسی در این سیاره انجام شده است.

سیاره کوتوله سرس

اولی یک سیاره کوتوله است.

این بزرگترین جرم در کمربند سیارکی است.

برای 50 سال سیاره در نظر گرفته می شد.

این اولین سیاره کوتوله است که توسط یک فضاپیما دیده می شود.

سیاره مشتری

این بزرگترین سیاره در منظومه شمسی است.

این قمر دارای بزرگترین قمر به نام گانیمد است که از سیاره عطارد بزرگتر است.

در مقایسه با هر سیاره ای کوتاه ترین روز را دارد.

این طوفان طولانی ترین طوفان مداوم شناخته شده در منظومه شمسی را دارد.

سیاره زحل

این دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است.

گسترده ترین سیستم حلقه ای را در بین سیاره ها دارد.

این حلقه ها کمتر از یک کیلومتر ضخامت دارند اما هزاران کیلومتر عرض دارند.

آنها بیشترین تعداد قمر یعنی 82 ماه را در مقایسه با هر سیاره ای دارند.

سیاره اورانوس

این اولین سیاره ای بود که کشف شد و اولین انسان ها آن را نمی دانستند.

از لبه ها می چرخد.

حداقل 13 حلقه دارد که همگی تیره تر از زحل هستند.

فقط یک بار در سال 1986 کاوش شد.

سیاره نپتون

هشتمین و آخرین سیاره منظومه شمسی است.

طولانی ترین سال آن برابر با 165 سال زمینی است.

سردترین دما منفی 220 درجه سانتیگراد است.

سیستم حلقه ای این سیاره به جای حلقه دارای قوس است.

سیاره کوتوله پلوتو

بزرگترین سیاره یک کوتوله است.

مدار آن با سیاره نپتون هم تراز است.

گاهی اوقات از سیاره نپتون به خورشید نزدیکتر می شود.

می توان آن را یک سیاره دوتایی با شارون نامید.

سیاره کوتوله هاومئا

شکل آن شبیه یک فوتبال آمریکایی با ابعاد $1960kmtimes 1518km times 996km$$ است.

یک روز 4 ساعت طول می کشد.

او دو ماه دارد.

سطح براق غیر منتظره ای دارد.

سیاره کوتوله ماکیمکه

کروی است و 1430 کیلومتر قطر دارد.

به رنگ قرمز است.

مدار چرخشی آن نزدیک به 30 درجه از مدار بیضی شکل است.

هیچ قمری برای این کار شناسایی نشده است.

سیاره کوتوله اریس

بیرونی ترین سیاره یک سیاره کوتوله است.

این یک ماه به نام “Dysnomia” دارد.

دوره مداری آن 557 سال زمینی است.

او در ابتدا Xena نام داشت.

سیاره نهم 

سیاره ای فرضی که هنوز کشف نشده است.

احتمالاً چهار برابر قطر زمین است.

دوره چرخش آن احتمالاً 15000 سال زمینی است.

معرفی ویدئویی نجوم – از نجوم باستان تا کیهان شناسی

m0udbn8 اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ای

گروه فرادرس در تولید و تهیه محتوای آموزشی خود اقدام به تهیه فیلمی با موضوع آموزش مقدماتی نجوم – از نجوم باستان تا کیهان شناسی کرده است. این مجموعه آموزشی شامل شش درس می باشد و برای دانشجویان رشته فیزیک و علاقه مندان به نجوم و کیهان شناسی مفید است. پیش نیازهای این دوره آموزش فیزیک سطح 1 و آموزش ریاضی سطح دانشگاه می باشد.

درس اول این مجموعه مروری بر نجوم باستانی است و درس دوم به روش های نجومی می پردازد. درس سوم به تعریف و بررسی ویژگی های منظومه شمسی و درس چهارم به بررسی سایر اجزای منظومه شمسی به جز ماه و سیارات اختصاص دارد. در درس پنجم با اخترفیزیک و مفاهیم به کار رفته در این مبحث آشنا می شوید و در درس ششم ویژگی های سحابی ها و کهکشان ها بررسی می شود.

نتیجه

در این مقاله، ما در مورد هشت سیاره اصلی در منظومه شمسی صحبت کرده ایم و تعریف استاندارد سیاره را ارائه کرده ایم. ما همچنین ویژگی های اصلی و پارامترهای مهم هر سیاره در منظومه شمسی را بررسی کردیم. علاوه بر این برای هر سیاره ویژگی جالب این سیاره را مشخص کرده ایم و همچنین سرعت چرخش هر سیاره و میانگین دمای هر یک از سیارات منظومه شمسی را معرفی کرده ایم.

3vbcyyn اندازهی اجرام منظومهی شمسی را در ای

سارا داستان (+)

«سارا داستان»، دکتری فیزیک نظری از دانشگاه گیلان دارد. او به فیزیک بسیار علاقه‌مند است و در زمینه‌ متون فیزیک در مجله فرادرس می‌نویسد.

مطالب مرتبط

برچسب‌ها

مهدی

بچه ها کسی جوابشو میدونه؟

اندازه سیارات منظومه شمسی را از این سایت دریافت کنید.

ارائه سیارات منظومه شمسی به ترتیب از بزرگترین به کوچکترین و مقایسه نسبت اندازه آنها

اگر نسبت اندازه سیارات منظومه شمسی را بررسی کنیم، مشتری بزرگترین و عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی هستند. در این مقاله سیارات منظومه شمسی را به ترتیب از بزرگترین به کوچکترین ارائه خواهیم داد.

ستاره » ✍️ محتوای آموزشی » پایه نهم » علوم پایه نهم » معرفی سیارات منظومه شمسی به ترتیب از بزرگ به کوچکترین

ارائه سیارات منظومه شمسی از بزرگترین به کوچکترین

اگر نسبت اندازه سیارات منظومه شمسی را بررسی کنیم، مشتری بزرگترین و عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی هستند. در این مقاله سیارات منظومه شمسی را به ترتیب از بزرگترین به کوچکترین ارائه خواهیم داد.

آخرین به روز رسانی: 20 می 1400

نسخه صوتی این مطلب را بشنوید! 🎧

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – سیارات منظومه شمسی ما از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند و هر یک ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. یک از این تفاوت‌ها، اندازه قطر قابل اندازه‌گیری آنهاست، برای مثال قطر مشتری، تقریبا ۱۱ برابر سیاره زمین است. از سوی دیگر، عطارد ۲/۶ بار کوچک‌تر از زمین است. در این مطلب قصد داریم تا شما را با سیاره های منظومه شمسی به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر و نسبت اندازه سیارات منظومه شمسی آشنا کنیم. پلوتون را به عنوان نقطه مرجع برای اطلاعات بیشتر در نظر گرفته‌ایم.

ارائه سیارات منظومه شمسی از بزرگترین به کوچکترین

1. مشتری

مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی با قطر 822.139 کیلومتر است. این بدان معناست که قطر مشتری در واقع بیش از 28.5 برابر بزرگتر از کوچکترین سیاره منظومه شمسی، عطارد است.

قطر ۱۴۲۹۸۴ کیلومتراندازه نسبت به زمین ۱۱.۲ برابر زمینجرم نسبت به زمین ۳۱۷.۸ برابر زمینجاذبه نسبت به زمین ۲.۵۳ برابر زمینتعداد قمرها +۶۷نوع سیاره (ماده‌ای که بیشترین حجم سیاره را تشکیل می‎‌دهد) گازجایگاه نسبت به خورشید ۵فاصله تا خورشید ۷۹۳.۷۳۸ میلیون کیلومترفاصله تا زمین ۶۵۰.۳۰۳ میلیون کیلومتر

2. زحل

قطر زحل به 464.116 کیلومتر می رسد. این باعث می شود زحل 9 برابر زمین ما بزرگتر باشد. این اندازه گیری شامل حلقه های اطراف سیاره نمی شود، زیرا این حلقه ها موجودیت جداگانه ای هستند.

قطر ۱۲۰۵۳۶ کیلومتراندازه نسبت به زمین ۹.۴ برابر زمینجرم نسبت به زمین ۹۵.۱۶ برابر زمینجاذبه نسبت به زمین ۱.۰۶ برابر زمینتعداد قمرها ۶۲نوع سیاره گازجایگاه نسبت به خورشید ۵فاصله تا خورشید ۱۵۰۳.۸۷۲ میلیون کیلومترفاصله تا زمین ۱۴۰۰.۲۲۶ میلیون کیلومتر

3. اورانوس

اورانوس با قطر 724.50 کیلومتر در رتبه سوم این فهرست قرار دارد. قطر این سیاره تقریبا 4 برابر قطر زمین و بیش از 10 برابر قطر عطارد است.

قطر ۵۱۱۱۸ کیلومتراندازه نسبت به زمین ۴ برابر زمینجرم نسبت به زمین ۱۴.۵۴ برابر زمینجاذبه نسبت به زمین ۰.۸۹ برابر زمینتعداد قمرها ۲۷نوع سیاره گازجایگاه نسبت به خورشید ۷فاصله تا خورشید ۲۹۶۸.۸۵۱ میلیون کیلومترفاصله تا زمین ۳۱۰۳.۰۸۶ میلیون کیلومتر

4.نپتون

نپتون که اغلب به دلیل خصوصیات بسیار مشابه و مجاورت با اورانوس به عنوان سیاره دوقلو اورانوس شناخته می شود، دارای قطر 248.49 کیلومتر است. همچنین اورانوس 1/3 برابر نپتون است.

قطر ۴۹۵۲۸ کیلومتراندازه نسبت به زمین ۳.۹ برابر زمینجرم نسبت به زمین ۱۷.۱۵  برابر زمینجاذبه نسبت به زمین ۱.۱۴ برابر زمینتعداد قمرها ۱۴نوع سیاره گازجایگاه نسبت به خورشید ۸فاصله تا خورشید ۴۴۷۸.۴۲۲ میلیون کیلومترفاصله تا زمین ۴۵۲۱.۳۳۷ میلیون کیلومتر

5. زمین

سیاره زمین با قطر 756.12 کیلومتر پنجمین سیاره در بین هشت سیاره منظومه شمسی است. زمین حدود 2.6 برابر کوچکترین سیاره منظومه شمسی یعنی عطارد است. نسبت اندازه زمین به ماه 67.3 برابر است.

قطر ۱۲۷۵۶ کیلومترجرم نسبت به خورشید ۰.۰۰۰۰۰۳ برابر خورشیدجاذبه نسبت به خورشید ۰.۴ برابر خورشیدتعداد قمرها ۱نوع سیاره جامد و صخره‌ایجایگاه نسبت به خورشید ۳فاصله تا خورشید ۱۵۱.۴۲۹ میلیون کیلومتر

6. زهره

زمین یک سیاره دوقلو دارد، زهره با قطر کمی کوچکتر از زمین، به اندازه 104.12 کیلومتر، همزاد سیاره ما محسوب می شود. علاوه بر این، زهره دارای نیروی گرانشی 87.87 متر بر ثانیه است، این مقدار در زمین 81.9 متر بر ثانیه است.

قطر ۱۲۱۰۴ کیلومتراندازه نسبت به زمین ۰.۹ برابر زمینجرم نسبت به زمین ۰.۸۲ برابر زمینجاذبه نسبت به زمین ۰.۹ برابر زمینتعداد قمرها ۰نوع سیاره جامد و صخره ایجایگاه نسبت به خورشید ۲فاصله تا خورشید ۱۰۸.۶۲۹ میلیون کیلومترفاصله تا زمین ۲۳۱.۶۳۷ میلیون کیلومتر

7. مارس

سیاره سرخ مریخ تنها 870.6 کیلومتر قطر دارد که به این معنی است که قطر مریخ 20.5 برابر کوچکتر از مشتری است. مریخ 53 درصد قطر زمین است، اما مساحت آن 38 درصد مساحت زمین است.

قطر ۶۷۹۲ کیلومتراندازه نسبت به زمین ۰.۵ برابر زمینجرم نسبت به زمین ۰.۱۱ برابر زمینجاذبه نسبت به زمین ۰.۳۸ برابر زمینتعداد قمرها ۲نوع سیاره جامد و صخره ایجایگاه نسبت به خورشید ۴

منبع مطلب: setare.com

فهرست اجرام منظومه شمسی بر اساس اندازه

فهرست اجرام منظومه شمسی بر اساس اندازه

از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد

فهرست[ویرایش]

اشیاء بیش از دویست کیلومتر در شعاع[ویرایش] ویرایش کد]

شیء تصویر با شعاع متوسط

(کیلومتر) شعاع متوسط ​​(نسبت به زمین)

(R♁) حجم

(109 کیلومتر مکعب) حجم (نسبت به خشکی)

(V♁) جرم x 1021 کیلوگرم

(Yg) جرم (نسبت به زمین)

(M♁) چگالی g/cm3 گرانش سطحی

(m/s2) گرانش سطحی (نسبت به زمین)

(♁) نوع جرمی فرم

Sun 696,000 109.25 1,412,000,000 1,303,781 1,989,100,000 332,837 1,409,274.0 28.02 ستاره معمولی

مشتری 69,911 10.97 1,431,280 1,321 1,898,600 317.83 1.33 24.79 2,535 سیاره منظم

زحل 58,232 9.14 827 130,764 568,460 95,159 0.70 10,445 1.06 سیاره منظم

اورانوس 25,362 3.98 68,340 63.1 86,832 14.536 1.30 8.87 0.90 سیاره منظم

نپتون 24622 3.87 62540 57.7 102430 17147 1.76 11.15 1140 سیاره منظم

زمین 6,371 1 1,083.21 1 5,973.6 1 5,515 زمین 1 سیاره منظم

زهره 6.051 0.950 928.43 0.857 4.868.5 0.815 5.24 8.872 0.91 سیاره منظم

بهرام (سیاره) 3390.0.532 163.18 0.151 641.85 0.107 3.94 3.7 0.38 سیاره منظم

گانیمد†

مشتری III 2631.2 0.413 76.30 0.0704 148.2 0.0248 1.936 1.428 0.15 یکی از قمرهای منظم مشتری

تیتان †

Saturn VI 2576[1] 0.404 71.52 0.0660 134.5 0.0225 1.88 1.354 0.14 یکی از قمرهای منظم زحل

عطارد 2439.7 0.383 60.83 0.0562 330.2 0.0553 5.43 3.7 0.38 سیاره منظم

کالیستو†

مشتری IV 2410.3 0.378 58.65 0.0541 107.6 0.018 1.83 1.23603 0.126 یکی از قمرهای منظم مشتری

آیو†

مشتری I 1821.5 0.286 25.32 0.0234 89.3 0.015 3.528 1.797 0.183 یکی از قمرهای منظم مشتری

ماه 1.737.1 0.273 21.958 0.0203 73.5 0.0123 3.3464 1.625 0.166 ماه زمین منظم

اروپا†

Jupiter II 1.561 0.245 15.93 0.0147 48 0.00803 3.01 1.316 0.134 یکی از قمرهای منظم مشتری

تریتون†

نپتون I 1.353.4 0.212 10.38 0.0096 21.5 0.00359 2.061 0.782 0.0797 یکی از قمرهای منظم نپتون.

آریس

136199 1.170[2] R 0.182 7 0.007 16.7[3] 0.0027 2.25 0.662 0.0677 سیاره کوتوله—SDO—دودویی منظم

پلوتون

134340 1,153 [4] 0.181 7.15 0.0066 13.105 0.0022 2.0 0.61 0.062 سیاره کوتوله-

کمربند کویپر معمولی تیتانیا ‡

اورانوس III 788.9 0.124 2.06 0.0019 3.526 0.00059 1.72 0.378 0.0385 قمرهای منظم اورانوس

چفت کردن ‡

Saturn V 764.1[5] 0.12 1.87 0.0017 2.3166 0.00039 1.23 0.26 0.027 قمرهای منظم زحل

اوبرون†

اورانوس IV 761.4 0.12 1.85 0.0017 3.014 0.0005 1.63 0.347 0.035 قمرهای منظم اورانوس

Iaptus †

Saturn VIII 735.6[6] 0.113 1.55 0.0014 1.9739 0.00033 1.08 0.223 0.0227 قمرهای منظم زحل

Maki-Maki RA

136472 710 [7] 0.126

-0.157 1.8 0.002 3 0.00067 2.0 0.4 0.04 سیاره کوتوله-

کمربند کویپر معمولی کارون†

پلوتون I 603.5[8] 0.095 0.87 0.0008 1.52 0.00025 1.65 0.279 0.028 ماههای پلوتون منظم

سدنا* AR 90377 600-800 0.09

-0.14 1.73 0.0016 3 0.00050 2.0 0.33

-0.50 0.0337

-0.0511 شی جدا شده ناشناخته

امبریل†

اورانوس II 584.7 0.092 0.84 0.0008 1.2 0.00020 1.4 0.234 0.024 قمرهای منظم اورانوس

آریل ‡

اورانوس I 578.9 0.091 0.81 0.0008 1.35 0.00022 1.67 0.269 0.027 قمرهای منظم اورانوس

دیوانه†

Saturn IV 561.6 0.088 0.73 0.0007 1.096 0.000183 1.48 0.232 0.0236 قمرهای منظم زحل

تتیس ‡

Saturn III 533 0.083 0.624 0.0006 0.6173 0.000103 1.15 0.145 0.015 قمرهای منظم زحل

Haumea 136108

2003 EL61 525-575 [9] R

0.117 1.3-1.6 0.001 4.006 0.00069 2.551 [10] 0.44 0.045 سیاره کوتوله-

کمربند کویپر – نظم سه گانه

سرس ‡

1475 0.076 0.437 0.0004 0.95 0.000159 2.08 0.27 0.0275 سیاره کوتوله – سیارک معمولی

(229762) 2007 UK1269 439 0.069 0.354 0.0003 0.708P 0.0001 2.0 0.246 0.025 SDO ناشناخته

(225088) 2007 OR10 437.5–700 0.094 0.904 0.0008 1.81P 0.0003 2.0P 0.168 0.017 SDO ناشناخته

سیارک 90482RA 90482 425[7] 0.069

-0.08 0.4 0.0004 0.63A 0.0001 1.5 0.234 0.023 کمربند کویپر-پلوتین-دودویی ناشناخته

(84522) 2002 TC302R 412.5–572.7[9] 0.09 0.786 0.0007 1.573P 0.00026 2.0 0.321 0.033 کمربند کویپر — رزونانس ناشناخته 2:5

(145452) 2005 RN439 365[11] 0.0573 0.2036 0.00019 0.407P 0.000068 2.0 0.205 0.02096 کمربند کویپر[11] ناشناخته

2002 MS4 358[12]R 0.057 0.203 0.00018 0.4005P 0.000067 2.0P 0.204 0.02086 کمربند کویپر[11] ناشناخته

سیارک 55637R 340.6[9] 0.0535 0.166 0.000153 0.331P 0.0000554 2.0 0.191 0.01952 کمربند کویپر — باینری ناشناخته

(90568) 2004 GV9R 338.5 [9] 0.0531 0.162 0.00015 0.325P 0.0000534 2.0 0.19 0.0194 کمربند کویپر ناشناخته

سیارک 50000

50000 327–445 [13] 0.07 0.37 0.0003 1.6 [13] 0.0003 4.2 [13] 0.125 0.013 کمربند کویپر — Cubewano — باینری ناشناخته

سیارک 28978RA

28978 325 [9] 0.051 0.144 0.000133 0.3 0 2.086 0.19 0.021 کمربند کویپر ناشناخته

سیارک 423019 318[11] 0.05 0.134 0.00012 0.269P 0.000045 2.0P 0.178 0.018 SDO[11] ناشناخته

(55565) 2002 AW197R 313–350 [14] 0.0576 0.207 0.00019 0.414P 0.000069 2.0 0.206 0.0211 کمربند کویپر [11] ناشناخته

سیارک 20000*

20000 310[9] 0.049 0.125 0.000115 0.37 6.2E-5 0.992[10] 0.258 0.028 کمربند کویپر ناشناخته

سیارک 120347

120347 297.5[15] 0.0455 0.102 0.00009 0.2P 0.000034 2.0P 0.159 0.016 کمربند کویپر—دودویی ناشناخته

سیارک 208996R 295–343[9] 0.0538 0.169 0.000156 0.53P 5.66 E-5 2.0P 0.172 0.02 کمربند کویپر—پلوتین—دودویی ناشناخته

سیارک 1454519 290[15] 0.0455 0.102 0.00009 0.2P 0.000034 2.0P 0.159 0.016 کمربند کویپر ناشناخته

2004 NT33 290[11] 0.043 0.089 0.000082 0.178P 0.000029 2.0P 0.155 0.0158 کمربند کویپر—کووانو[11] ناشناخته

منبع مطالب: fa.wikipedia.org

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *